Okullarda Radikalleşmeyi Önleme  CHRIS” adlı projenin özeti

Bu projeye toplam dokuz ülke katılmıştır: Danimarka, Polonya, İspanya, Romanya, Litvanya,Macaristan, Türkiye, Yunanistan ve İtalya. Bu ülkelerden ilk dördü bilgi ve kalite ortakları iken, son beşi partner ortaklardır ve  projeye öğrencileri dahil edeceklerdir.

Projenin amacı okullarda çocuklar ve gençler arasında  radikalleşmeyi önlemek için farklı yöntemler  geliştirmektir. Proje,  çocukların bakış açısını geliştirmeyi  amaçlamakta ve bazı çocukların ve gençlerin radikalleşmenin neden bu kadar anlamlı olduğunun farkına varmalarına dair bir fikir edinmelerini sağlamakta olduğu için ,beş farklı ülkeden 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, bu proje radikalleşmeyi  önlemek için hangi etkinliklerin  yapılması gerektiğine dair bir fikir verir.

CHRIS projesi, okullarda radikalleşmeye karşı sürdürülebilir yolların geliştirilmesinde çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen temel okulların genç öğrencilerini kapsamaktadır. Bu katılım, proje çıktılarını birlikte oluşturarak kapasiteyi arttırmak  amacıyla,genç kimlik oluşumu, gerçek hayat ve gerçek zamanlı toplum işbirliğiyle ilgili radikalleşme potansiyelinin üretilmesi konusundaki derinlemesine katılımı temel almaktadır. CHRIS projesi, okullarda didaktik seviyeye kadar radikalleştirmeyi önleyecek ve genç öğrencilerin gizli ve ortaya çıkmamış bilgilerini harekete geçirecektir. Bu nedenle, proje, katılımcı genç öğrenci takımlarını kapasite oluşturma ve birlikte yaratmanın 3 aşamasına dahil edecektir: Kendimi tanıma okuluma tanıma  (kimlik), Açık Öğretim (gerçeklik ve topluluk) ve Birlikte Yaratma (okullarda radikalleşme önleme tasarımı).

Proje aşağıdaki temel  sonuçları üretecektir:

  • Durum olarak kullanılacak CHRIS kaynakları
  • Avrupa'daki ilk ve orta dereceli okullar için okulda radikalleşme önleme konusunda CHRIS kılavuz paketi
  • CHRIS araştırması, proje deneyimine ve bilgi üretilmesine dayanan daha ileri ve odaklı araştırmalar için öneriler niteliğinde.
  • CHRIS politikası, proje deneyimine ve bilgi üretmeye dayalı okullar için radikalleşmeyi önleme politikasına yönelik öneriler niteliğinde.

Projenin temel unsuru, projenin ürünlerine erişimin, proje ortakları ile işbirliği içinde çocukların proje kapsamında geliştirdiği  fikirler de dahil olmak üzere verileceği web sayfasıdır.Bu sayfayı  radikalleşmeyi önlemeyle ilgilenen herkes  kullanabilir.

E-mail:

  • Rahmi Dikici - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ercan Alper – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo CHRIS

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…